KOM richt zich op het bewaken, en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en registratie op het melkveebedrijf. Dit wordt o.a. gedaan door registratie, toetsing en borging van de periodieke service- en onderhoudsbeurten op de melkinstallaties, melkmeting en koelinstallaties.

Ook wordt de jaarlijkse bijscholing van onderhoudsmonteurs verzorgd. Tevens wordt de afstelling van de meetapparatuur welke gebruikt wordt door de onderhoudsmonteurs gecontroleerd. Aan de hand hiervan zijn ruim 500 onderhoudsmonteurs van verschillende leveranciers gecertificeerd. Ook wordt de specifieke aanwezige kennis en expertise benut bij de ontwikkeling van standaard meetrapporten en meetprocedures.

Werkzaamheden

KOM heeft als doel het handhaven en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van het onderhoud van melkinstallaties, melkmeetapparatuur, sensoren en melkkoelinstallaties, alles in de ruimste zin van het woord. Deze missie komt tot uiting in een drietal opdrachten die we ons tot doel hebben gesteld.

Dit zijn de volgende opdrachten:

  • Kwaliteitsborging van onderhoud van melkinstallaties op melkveebedrijven.
  • Kwaliteitsborging van onderhoud van melkkoeltanks op melkveebedrijven.
  • Kwaliteitsborging van melkgift- en gehalteregistratie ten behoeve van erkende melkproductieregistratie op melkveebedrijven.

> Lees meer

Statistiek Melkinstallaties

In Nederland zijn een groot aantal melkveehouders actief. Deze maken gebruik van verschillende soorten melkinstallaties. KOM geeft een overzicht van deze cijfers.

> Lees meer

Inloggen

Via onderstaande knop kunt u inloggen op het portaal van KOM.