De consument wil met een gerust hart heerlijke zuivelproducten eten en drinken. Over de veiligheid mag geen twijfel bestaan. Voor zuivelproducenten en de gehele keten is voedselveiligheid dan ook altijd prioriteit. Met het oog op voedselveiligheid worden veel analyses gedaan. Vanuit de overheid wordt hierop streng toezicht gehouden.

Pathogenen

Ziekteverwekkers als Listeria, Salmonella, Cronobacter en E Coli mogen niet aanwezig zijn in zuivelproducten. Veel microbiologische analyses worden uitgevoerd om mogelijke besmetting vanuit de productieomgeving naar het zuivelproduct te tijdig te signaleren.  Binnen de afdeling Microbiologie zijn de volgende technieken beschikbaar: standaard plaatmethoden, PCR, Vidas-Up, Maldi-TOF en typeren van pathogenen

Contaminanten en residuen

Het laboratorium heeft een groot scala erkende analyses ontwikkeld en beschikbaar om contaminanten en residuen in zuivelproducten aan te tonen.

Antibiotica

De afdeling Instrumentele Chemie is o.a. gespecialiseerd in het onderzoek op antibioticaresiduen middels LC-MS. Meer dan 80 verschillende antibiotica kunnen worden aangetoond.

Overige contaminanten

De kennis en methoden zijn beschikbaar om op allerlei ongewenste stoffen te onderzoeken, zoals radioactieve stoffen, pesticiden, dioxinen & PCB’s, PAK’s, melamine en anti-parisitaire dierbehandelingsmiddelen.

Aflatoxine M1

Voor klanten uit binnen- en buitenland wordt het onderzoek en bevestigen van de aanwezigheid van Aflatoxine M1 in melk uitgevoerd. Qlip is hierbij het vooraanstaande laboratorium voor de bevestiging van Aflatoxine M1 aan de hand van de referentiemethode middels HPLC techniek.

Zware metalen

Door de inzet van ICP-MS worden o.a. cadmium, kwik, lood en arseen gemeten. Informeer naar de mogelijkheden.

Betrouwbare resultaten

De toegepaste analysemethoden worden veelal uitgevoerd volgens erkende ISO of NEN-normen. Qlip is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie en beschikt over de NEN-EN-ISO-17025 accreditatie, geregistreerd onder nummer L099. Veel verrichtingen worden dan ook onder accreditatie uitgevoerd onder de scope Zuivel. De meest recente lijst met geaccrediteerde verrichtingen is te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie.

High Care Area

Voor de monstervoorbewerking voor microbiologische analyses in poedervormige zuivelproducten, zoals zuigelingenvoeding, wordt gebruik gemaakt van de High Care Area. In deze ruimte worden zeer strenge procedures gehanteerd qua werkwijze, routing, ontsmetting van monsterverpakking, schoonmaak en desinfectie.

lees meer

Workshop microbiologie

De interpretatie van uitslagen van microbiologische analyses en hoe hiermee om te gaan is niet eenvoudig. Tijdens de workshop “Hoe interpreteer ik de uitslagen van microbiologische analyses en hoe gebruik ik ze in de praktijk?” wordt hier nader op ingegaan.

lees meer

Q-portal klantenportaal

Q-portal is het online klantenportaal voor inschrijving van monsters en rapportage van uitslagen ten behoeve van chemische en microbiologische analyses.

lees meer