Thema’s

De borging van kwaliteit, voedselveiligheid en voedingswaarde van zuivelproducten zijn van groot belang. Als zuivellaboratorium heeft Qlip hiervoor de specifieke kennis, ervaring en mogelijkheden in huis. Een uitgebreid portfolio van geaccrediteerde chemische en microbiologische analyses is beschikbaar voor verschillende doeleinden en productmatrices.

Productkwaliteit & samenstelling

Voor eindcontrole, export vrijgave en borging van claims wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling van zuivelproducten. Qlip heeft de ervaring en expertise om deze onderzoeken uit te voeren. Lees meer

Processturing & optimalisatie

Inzicht in samenstelling en kwaliteit van de processtromen is essentieel in het productieproces van zuivelproducten. Qlip ontwikkelt in samenwerking met klanten speciale programma's en analyses om dit te organiseren. Lees meer

Voedselveiligheid & hygiëne

Voedselveiligheid staat op nummer 1. Qlip heeft verschillende erkende methoden in huis voor de borging van voedselveiligheid en de hygiënemonitoring. Lees meer

Voedingswaarde

Analyse van voedingswaarden stelt producenten van zuivelproducten in staat om aan de gestelde kwaliteits- en etiketteringseisen te voldoen. Lees meer

Aminozuuranalyse

Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten en onmisbaar in talloze biologische processen in het lichaam. Lees meer

Boerderijmelk

In een sterk geautomatiseerd laboratorium worden jaarlijks meer dan 13 miljoen monsters van koe- en geitenmelk geanalyseerd op kwaliteit en samenstelling. Het betreft monsters van tankmelkleveranties en individuele dieren. De resultaten worden gebruikt ten behoeve van kwaliteitsborging, melkgelduitbetaling, managementinformatie en fokkerijdoeleinden.

Kwaliteit & samenstelling

In het sterk geautomatiseerde routinelaboratorium worden in opdracht van zuivelondernemingen tankmelkmonsters geanalyseerd. De genomen melkmonsters worden onderzocht op samenstelling- en kwaliteitsparameters. Lees meer

Contaminanten & residuen

In het zuivellaboratorium wordt het monitoringsprogramma contaminanten en residuen in boerderijmelk uitgevoerd. Dit programma wordt gecoördineerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie. Lees meer

Melkproductieregistratie (MPR)

Melkproductieregistratie is een zeer belangrijke schakel in het bedrijfsmanagement binnen de veestapel. In het zuivellaboratorium van Qlip worden jaarlijks meer dan 11 miljoen individuele koemelkmonsters geanalyseerd. Lees meer

Boerderijzuivelbereiders

De Hygiënecode Boerderijzuivel helpt boerderijzuivelbereiders op een eenvoudigere wijze te voldoen aan Europese regelgeving over voedselveiligheid. Lees meer

Zuivelproducten

Kaas

Meer dan 50% van de analyses die wij bij Qlip uitvoeren, zijn gerelateerd aan kaas(productie). Lees meer

Plantaardige zuivelalternatieven

Om de kwaliteit, samenstelling en voedselveiligheid te borgen kan Qlip voor u de analyses in plantaardige zuivelalternatieven voor u verzorgen. Lees meer

Zuigelingenvoeding

Het zuivellaboratorium van Qlip verzorgt voor haar klanten alle analyses in zuigelingenvoeding. Lees meer