Zuivelondernemingen gebruiken Imilk voor de registratie van de melkinname bij veehouders en melklossingen bij de verschillende melkloslocaties van de RijdendeMelkOntvangst (RMO’s). Tevens geeft het systeem zicht op de melkleveranties en melkkwaliteit per leverancier en identificeert mogelijke afwijkingen. Binnen Imilk wordt in opdracht van de zuivelonderneming het gehele proces van melkgeldafrekening tussen zuivelonderneming en melkveehouder georganiseerd.

Imilk wordt ook gebruikt door zuivelondernemingen in de melkgeitensector.

De individuele veehouder heeft via zijn eigen Z-net-account zicht op zijn eigen melkleveranties.

Informatiebeveiliging

Het is van belang dat alle informatie veilig is en alleen toegankelijk is voor de zuivelonderneming.  Imilk beschikt over een ISAE3402 verklaring, de standaard voor outsourcing. Middels deze verklaring wordt aangetoond hoe processen beheerst worden en hoe risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude is georganiseerd en wordt opgevolgd.