Foqus planet is het kwaliteitsborgingsschema voor de melkveehouders van Royal FrieslandCampina. Hierin staan heldere doelen voor de kwaliteit en de duurzame productie van melk. De inhoud van Foqus planet wordt door Royal FrieslandCampina opgesteld.

Beoordelen en toetsen

Qlip verzorgt in opdracht van Royal FrieslandCampina het toezicht op de naleving van de normen bij de aangesloten melkveehouders.

Het toezicht vindt op twee manieren plaatst, via fysieke beoordelingen (inspecties) op het melkveebedrijf en middels administratieve toetsingen. Bij de administratieve toetsing wordt door de afdeling Certificering van Qlip beoordeeld of het melkveebedrijf aan bepaalde administratieve criteria voldoet. Qlip rapporteert de vastgestelde bevindingen aan Royal FrieslandCampina. Het besluit of het melkveebedrijf voldoet aan de gestelde eisen wordt door Royal FrieslandCampina zelf genomen.

Qlip is voor deze activiteiten geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121).