Maatlat Duurzame Veehouderij of Maatlat Schoon Erf-certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en Schoon Erf door Stichting Mileukeur (SMK). Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van SMK voor het uitvoeren van inspecties en audits. De beoordelaars, auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in de MDV-standaard. Qlip verzorgt voor veehouders de beoordeling en certificering in het kader van MDV en Schoon Erf. Heeft u interesse, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in.

Wat is een Maatlat Duurzame Veehouderij stal?

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een stal met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt beheerd door Stichting MilieuKeur (SMK).

Kijk voor meer info op de website van Maatlat Duurzame Veehouderij. De procedure voor certificering vindt u hier.

Wat is een Maatlat Schoon Erf?

De Maatlat Schoon Erf was ontwikkeld als instrument waarmee de overheid het emissieloze erf fiscaal kon ondersteunen. Ondernemers die tussen 2018 en 2022 een Maatlat Schoon Erf-certificaat hebben behaald komen in aanmerking voor fiscaal voordeel via de MIA\Vamil regeling. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten, kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. De Maatlat Schoon Erf bevat criteria om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. De criteria hebben betrekking op de erven van veehouderij (melkvee, jongvee, vleesvee/runderen, vleeskalveren, schapen en geiten) en op akkerbouw-, bloembollenbedrijven, fruit- en boomteelt.

Dit certificatieschema is per 1 januari 2023 geïnactiveerd. Qlip verzorgt nog wel voor afronding van aanvragen vanuit 2022 en al lopende erf ontwerp certificaten.

Kijk voor meer info op de website van Maatlat Schoon Erf. De procedure voor certificering vindt u hier.

Mogelijkheid van ‘milieu-investeringsaftrek’

Ondernemers die beschikken over een certificaat MDV-Stal of het certificaat Maatlat Schoon Erf kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen zoals MIA en Vamil.

Aanmeldformulier Maatlat Duurzame Veehouderij & Schoon Erf

Stap 1 van 2