Maatlat Duurzame Veehouderij-certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) door Stichting Mileukeur (SMK). Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van SMK voor het uitvoeren van inspecties en audits. De beoordelaars, auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in de MDV-standaard. Qlip verzorgt voor veehouders de beoordeling en certificering in het kader van MDV. Heeft u interesse, vul dan het onderstaand aanmeldformulier in.

Wat is een Maatlat Duurzame Veehouderij stal?

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een stal met een lagere milieubelasting en draagt daardoor bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt beheerd door Stichting MilieuKeur (SMK).

Kijk voor meer info op de website van Maatlat Duurzame Veehouderij. De procedure voor certificering vindt u hier.

Mogelijkheid van ‘milieu-investeringsaftrek’

Ondernemers die beschikken over een certificaat MDV-Stal of het certificaat Maatlat Schoon Erf kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen zoals MIA en Vamil.

Aanmeldformulier Maatlat Duurzame Veehouderij

Stap 1 van 2