In het productieproces van zuivelproducten is inzicht in samenstelling en kwaliteit van de processtromen essentieel voor een efficiënte en rendabele bedrijfsvoering. Bij de toenemende valorisatie van melk krijgt de optimalisatie van processen een steeds grotere rol en waarde. In samenwerking met de klant worden programma’s en analyses ontwikkeld om dit te organiseren.

Verbetering van productierendement

Ten behoeve van de productiesturing van allerlei weiproducten worden gedurende het productieproces monsters genomen. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd op samenstellingparameters zoals eiwit, niet-eiwit stikstof, droge stof, lactose en vet.

Ter controle van de pasteurisatie van kaasmelk wordt o.a. onderzoek gedaan naar droge stof, eiwit en fosfatase activiteit. Dit gebeurt voor en na het stremmen van de melk.

Zuivelondernemingen maken in de praktijk vaak gebruik van eigen meetinstrumenten, veelal op basis van infraroodtechnologie, om productieprocessen te bewaken. Door een goede borging van deze meetinstrumenten kunnen zuivelondernemingen betrouwbare analyseresultaten verkrijgen. Een goede borging is te realiseren door de inzet van specifieke kalibratie- en controlemonsters en deelname aan rondzendonderzoeken. Qlip heeft de ervaring, kennis en producten in huis om zuivelproducenten op dit gebied te ondersteunen. Meer informatie over deze dienstverlening is te vinden onder Kalibratieservice

Q-portal klantenportaal

Q-portal is het online klantenportaal voor inschrijving van monsters en rapportage van uitslagen ten behoeve van chemische en microbiologische analyses.

lees meer