De tijd ligt achter ons dat mensen nog overtuigd moeten worden dat duurzaam ondernemen een absolute voorwaarde is voor het voortbestaan van onszelf en van een organisatie. De vraag die nu steeds meer speelt, is: we snappen het nut van duurzaamheid, we vinden het ook belangrijk, maar wat nu? Hoe kunnen we duurzaamheid een plaats geven? Wat houdt onze stakeholders bezig? Wat moet onze visie zijn? Wat zijn onze ambities? Welke modellen en handvatten zijn er binnen en buiten de organisatie beschikbaar om dit vorm te geven?

En hoe worden duurzaamheid en MVO in de genen en primaire processen van Qlip opgeslagen en doorgevoerd? Al deze vragen zijn in de afgelopen jaren binnen Qlip aan de orde geweest.

In de MVO-rapportage geven we op transparante wijze een terugblik op het gevolgde MVO-pad en worden aan de hand van concrete voorbeelden reeds behaalde resultaten benoemd. Vervolgens worden onze ambities benoemd en de daaraan gekoppelde doelstellingen voor de komende jaren.

Binnen de organisatie kijken we continu hoe we zaken, groot of klein, beter kunnen doen. Qlip is onlosmakelijk verbonden met de zuivelketen. De doelstellingen van de Duurzame Zuivelketen zijn voor Qlip dan ook een belangrijke leidraad binnen het MVO-beleid. We kijken duidelijk naar buiten hoe wij als Qlip met onze expertise en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de verdere verduurzaming van de zuivelketen.

We gaan voor haalbare doelen en meetbare concrete resultaten die dichtbij de alledaagse praktijk liggen en soms wat verder weg. We durven daarbij klein te beginnen met realistische duurzaamheidsonderwerpen. Om de voortgang en de realisatie van onze MVO-doelstellingen te monitoren gebruiken we de MVO-balans en de Milieubarometer.