VLOG certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling door Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG). Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van VLOG voor het uitvoeren van inspecties en audits. De beoordelaars, auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in de VLOG-standaard. Qlip kan voor u de VLOG certificering bij melkveehouders, transporteurs en zuivelverwerkers verzorgen. Heeft u interesse, neem dan contact met ons op.

Wat is VLOG?

VLOG is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’-label. VLOG-certificering is gericht op de gehele keten van voerstromen, melkveebedrijf, transport, zuivelverwerking tot aan het winkelschap. Het doel is om aantoonbaar te maken dat levensmiddelen zijn geproduceerd zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen.

In Duitsland bestaat er al meerdere jaren een vraag naar GMO-vrije levensmiddelen. De Duitse retail vraagt/eist ook steeds vaker dat Nederlandse zuivelondernemingen aantoonbaar maken dat zij zuivelproducten leveren die voldoen aan de criteria van VLOG en VLOG gecertificeerd zijn.

Voor de zuivelverwerker?

Door VLOG-gecertificeerde zuivelproducten aan te bieden, kunnen Nederlandse zuivelondernemingen hun marktpositie behouden en/of verstevigen. De zuivelverwerker dient aan te kunnen tonen dat de melk wordt afgenomen van melkveehouders die voldoen aan de VLOG-Standaard en dat de melkstroom gescheiden verwerkt wordt van niet VLOG-melkstromen. Ingrediënten die gebruikt worden in de productie dienen ook aantoonbaar GMO-vrij te zijn.

Voor de melkveehouder?

Melkveehouders die leveren aan een zuivelverwerker die VLOG-gecertificeerd is, mogen voor hun koeien alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Daarbij gaat het er vooral om dat er geen voer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen. In regulier krachtvoer zit bijvoorbeeld vaak soja(schroot) dat afkomstig is uit Amerika, waarbij de sojaplant genetisch zodanig is aangepast dat deze resistent is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. VLOG stelt tevens als voorwaarde dat deelnemende bedrijven jaarlijks aantoonbaar getraind worden. Hiervoor heeft Qlip een digitale leeromgeving ingericht waarvan zuivelondernemingen gebruik kunnen maken: VLOG E-learning.

Vraag & Antwoord

Voor alle betrokken partijen is een document opgesteld met veelgestelde vragen en antwoorden. Dit document kunt u vinden onder Downloads.