In Z-net worden dagelijks grote hoeveelheden data verzameld. Middels Business Intelligence tools zijn heldere rapportages en dashboards met actuele stuurinformatie beschikbaar voor de zuivelonderneming.

Van data naar informatie

Op basis van informatie, gebaseerd op grote hoeveelheden betrouwbare data, kunnen juiste beslissingen genomen worden. Tijdig worden ontwikkelingen gesignaleerd en kan gericht actie ondernomen worden. Met deze tool kunnen eenvoudig visuele rapportages gemaakt worden op basis van actuele en betrouwbare data. Tevens zorgt het er voor dat alle betrokkenen beschikken over dezelfde eenduidige informatie.

Voordelen Z-net Analyse

 • Actuele rapportages
 • Tijdbesparend
 • Visuele en grafische presentatie
 • Consistente data kwaliteit
 • Overal, altijd en snel beschikbaar middels MS Power BI
 • Continuïteit in informatievoorziening
 • Meer inzicht vanuit grote hoeveelheid data
 • Meerdere gebruikers
 • Eenvoudig overdraagbaar
 • Beveiligde brondata en werkomgeving
 • Zelfstandig in richten van rapportages en dashboard