De Hygiënecode voor Boerderijzuivelbereiders is sinds 2006 geldig. De code is opgesteld door het Productschap Zuivel in samenspraak met de Bond van Boerderijzuivelbereiders en is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd.

De code is met name bedoeld voor bereiders van boerderijzuivelproducten die hoofdzakelijk eigen melk verwerken alsmede kleinschalige bereiders die melk aankopen voor de bereiding van producten op ambachtelijke wijze.

In het kader van Hygiënecode Boerderijzuivel biedt Qlip Boerderijzuivelbereiders pakketten van verplichte analyses. Bij deelname zorgt Qlip ervoor dat de analyses in de juiste frequentie worden uitgevoerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de (voor deze activiteit ingerichte) vervoersdienst van Qlip.

De Hygiënecode Boerderijzuivelbereiders is aan te vragen via het secretariaat van de Bond van BoerderijzuivelbereidersDirect aanvragen

Analysepakketten

Qlip biedt analysepakketten aan voor Boerderijzuivelbereiders. Deze pakketten zijn per productgroep beschikbaar en bevatten alle analyses die u als Boerderijzuivelbereider volgens de Hygiënecode (2007) moet uitvoeren. In Q-portal zullen deze pakketten standaard bij “uw pakket” getoond worden. Indien de analyses in de hygiënecode worden aangepast, bijvoorbeeld bij een nieuwe versie van de Hygiënecode, zullen wij ook de analysepakketten aanpassen. Bekijk hier de analysepakketten.

Keten Kwaliteit Melk

Veel zelfzuivelaars zijn ook aangesloten bij een zuivelonderneming. Hiervoor dient men dan ook te voldoen aan het kwaliteitssysteem van de zuivelonderneming, bijvoorbeeld Keten Kwaliteit Melk (KKM). Zelfzuivelaars kunnen zich ook zelf aanmelden bij Qlip voor KKM.