Informatiesystemen

Het Milk Competence Center ontwikkelt en beheert informatiesystemen voor verschillende doelgroepen in de zuivelketen. Imilk voor medewerkers van zuivelondernemingen en Z-net voor melkveehouders en geitenhouders.

Z-net

Z-net is voor melkveehouders de digitale informatiebron voor melkleveranties, -kwaliteit, -uitbetaling en kwaliteitsborging. Lees meer

Z-net app

Middels de handige Z-net app heeft de melkveehouder altijd de actuele informatie bij de hand aangaande zijn melkleveranties, melkkwaliteit, en melkafrekening. Lees meer

Imilk

Imilk is het digitale informatiesysteem voor zuivelondernemingen om melkinnames, -kwaliteit en -uitbetaling en kwaliteitsborging op efficiente wijze te beheren en te organiseren. Lees meer

Tools

Binnen Imilk en Z-net zijn grote hoeveelheden data beschikbaar. Er zijn verschillende tools ontwikkeld om de data om te zetten naar actuele en bruikbare informatie voor verschillende gebruikers.

Supplier Relation Management (SRM)

Met het Supplier Relation Management systeem hebben buitendienst medewerkers van de zuivelonderneming zicht op actuele resultaten van melkveehouders op basis van gerichte signaleringen en acties. Lees meer

Z-net Analyse

Business Intelligence is de basis voor Z-net Analyse. Heldere rapportages en actuele dashboards met relevante stuurinformatie beschikbaar op basis van data uit Z-net en Imilk. Lees meer