Melkproductieregistratie (MPR ofwel melkcontrole) is een zeer belangrijke schakel in het bedrijfsmanagement binnen de veestapel. In het zuivellaboratorium van Qlip worden in opdracht van CRV jaarlijks meer dan 11 miljoen individuele koemelkmonsters geanalyseerd.

Rantsoenberekeningen, fokbeleid en productieplanning worden veelal gebaseerd op de MPR-gegevens. Met de uitslag heeft de melkveehouder harde cijfers in handen die helpen bij beslissingen op zijn bedrijf. De informatie van alle dieren samen vertelt ook meer over de status van de gehele koppel.

De basis van MPR is monstername, dit gebeurt door de melkveehouder of door de melkcontrole organisatie. Voor een erkende monstername kan worden gekozen voor een drie-, vier-, vijf- of zesweekse frequentie.

Standaard worden alle monsters onderzocht op:

  • vet
  • eiwit
  • lactose
  • ureum
  • ketose
  • celgetal

Op verzoek kan ook worden toegevoegd:

Monsterneming en -onderzoek vinden plaats volgens de richtlijnen van het International Committee for Animal Recording. De afdeling Innovatie en Business Development is continu op zoek naar nieuwe en snellere onderzoeken en technieken. Hierbij wordt er gericht gezocht naar innovaties die uiteindelijk van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de veehouder.

lees meer

Monitoring diergezondheid

Individuele koemelkmonsters kunnen ook worden benut voor monitoring van diergezondheid.