De melkgeitenhouderij is in Nederland een professionele en ambitieuze sector. De toegenomen consumptie van geitenzuivel heeft geleid tot een groei in de productie van geitenmelk.

Qlip is de expert op het gebied van kwaliteitsborging in de gehele keten en is ook actief in de geitensector, van beoordelingen op het melkveebedrijf tot aan de analyses van zuivelproducten op basis van geitenmelk. Hieronder is een overzicht te vinden van de diensten die wij voor u kunnen uitvoeren.

KwaliGeit

KwaliGeit is het kwaliteitsborgingsschema van de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO). KwaliGeit is door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk opgezet voor de melkgeitenhouderij om aantoonbaar te maken dat geitenmelk veilig en verantwoord wordt geproduceerd.

> Lees meer

VLOG

Met VLOG-certificering wordt aantoonbaar gemaakt dat in de gehele keten (voerindustrie, melkproductie, productie van zuivelproducten) geen gebruik gemaakt wordt van genetisch gemodificeerde organismen.

> Lees meer

VLOG

Z-net

Geitenhouders hebben via het digitale platform Z-net op elk moment inzage in de melkleveranties aan de zuivelonderneming. Daarnaast is alle informatie terug te vinden op het gebied van melkkwaliteit, melkgelduitbetaling en duurzaamheid.

> Lees meer

Kwaliteit en samenstelling van rauwe geitenmelk

In het sterk geautomatiseerde routinelaboratorium worden dagelijks in opdracht van zuivelondernemingen tankmelkmonsters geanalyseerd op samenstelling- en kwaliteitsparameters. Ook worden analyses uitgevoerd in melkmonsters van individuele melkgeiten.

> Lees meer

Qlip

Kalibratie- en controlemonsters geitenmelk

In de praktijk maken zuivelondernemingen dagelijks gebruik van eigen meetinstrumenten op basis van infraroodtechnologie om productieprocessen te monitoren en optimaliseren. Een juiste kalibratie en dagelijkse controle van de prestatie van deze meetinstrumenten is van belang. Qlip heeft een groot assortiment controlemonsters en kalibratiereeksen beschikbaar voor (rauwe) geitenmelk en geitenmelkproducten.

> Lees meer

Chloraat & Perchloraat

In 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wetgeving voor Chloraat en Perchloraat in o.a. geitenmelk en zuigelingenvoeding. Qlip kan deze onderzoeken in het eigen, geaccrediteerde laboratorium voor u uitvoeren in (rauwe) geitenmelk en geitenmelkproducten

> Lees meer