KwaliGeit is het kwaliteitsborgingsschema van de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO). KwaliGeit is door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk opgezet voor de melkgeitenhouderij om aantoonbaar te maken dat geitenmelk veilig en verantwoord wordt geproduceerd. Het actuele Kwaligeit Protocol is beschikbaar op de website van NGZO.

Het programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij. Bij de totstandkoming is ook rekening gehouden met de eisen vanuit de Europese hygiëneverordeningen met betrekking tot levensmiddelen die voor melkgeitenhouders van toepassing zijn (Verordeningen (EG) Nr. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 882/2004 en 854/2004).

Beoordeling en certificering

Qlip verzorgt in opdracht van ontvangers en verwerkers van geitenmelk het toezicht op de naleving van normen door melkgeitenhouders.

Het toezicht vindt op twee manieren plaatst, via fysieke beoordelingen (inspecties) op het melkgeitenbedrijf en middels administratieve toetsingen. Bij de administratieve toetsing wordt door de afdeling Certificering van Qlip beoordeeld of het melkgeitenbedrijf aan bepaalde administratieve criteria voldoet.

In alle gevallen wordt de melkgeitenhouder geïnformeerd over de uitkomst van fysieke en administratieve beoordelingen. Indien het bedrijf aantoonbaar voldoet wordt een KwaliGeit erkenning door Qlip verleend of verlengd.

Qlip is voor deze activiteiten geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17020 (RvA reg.nr. I121)