Beter Leven Zuivel certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling voor Beter Leven Zuivel door De Dierenbescherming. Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van De Dierenbescherming voor het uitvoeren van inspecties en audits. De beoordelaars, auditoren, certificatiemanagers zijn getraind in de Beter Leven Zuivel-standaard. Qlip verzorgt audits voor melkveehouders, transport en zuivelondernemingen.

Beter Leven Melkrunderen 1 ster en 3 sterren

De Dierenbescherming, Stichting Natuur & Milieu en de Vogelbescherming Nederland werken gezamenlijk aan het ontwikkelen van criteria voor de melkveehouderij, inmiddels concreet uitgewerkt voor 1 ster. De goedgekeurde melkveehouders die voldoen aan de criteria en de verwerkende keten mogen de melk, zuivelproducten en vlees van de melkkoe afzetten met het Beter Leven keurmerk met 1 ster.

Biologische dierlijke producten mochten sinds 2009 ook het 3 sterren Beter Leven keurmerk dragen zonder dat daarvoor extra eisen van toepassing waren.

Vanaf 2022 geldt dat melkveebedrijven alleen het Beter Leven 3 sterren keurmerk nog mogen dragen als het melkveebedrijf voldoet aan de nieuwe 3 sterren criteria voor melkrunderen. Hierbij worden op een aantal punten strengere eisen aan bijvoorbeeld dierenwelzijn gesteld dan de biologische wetgeving. Deelname aan 3 sterren is overigens zowel voor biologische als niet-biologische melkveebedrijven mogelijk.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het Beter leven keurmerk voor melkrunderen, kunnen zich via een ketenregisseur bij de Stichting Beter Leven keurmerk aanmelden.

Voor meer informatie over  deelname of de criteria Beter Leven melkveehouderij kunt u contact opnemen met info@sblk.nl of klik hier.