Het Beter Leven keurmerk (BLk) geeft door middel van een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie van vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Hoe meer sterren, des te meer aanpassingen ten behoeve van het welzijn van de dieren zijn gedaan. Voor melkvee is het mogelijk om BLk Melkrund 1, 2 of 3 sterren te behalen. Melkveehouders die voldoen aan de criteria van het Beter Leven keurmerk en de verwerkende keten mogen de melk, zuivelproducten en vlees van de melkkoe afzetten met het BLk melkrund  1, 2 of 3 sterren.

Beter Leven Zuivel certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling voor Beter Leven keurmerk door Stichting Beter Leven keurmerk. Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de gestelde criteria van stichting BLk voor het uitvoeren van inspecties en audits. De beoordelaars, auditoren, certificatiemanagers zijn getraind in standaarden van BLk. Qlip verzorgt audits voor melkveehouders, transport en zuivelondernemingen.

Melkveebedrijven die in aanmerking willen komen voor het Beter leven keurmerk voor melkrunderen, kunnen zich via een ketenregisseur (bijvoorbeeld hun zuivelonderneming) bij de Stichting Beter Leven keurmerk aanmelden. Meer informatie over de aanmeldprocedure is te vinden op de website van het Beter Leven keurmerk.

Secundaire bedrijven (verwerkers, logistiek, dienstverleners) die in aanmerking willen komen voor het Beter Leven keurmerk kunnen zich via de BLk website aanmelden.

Voor meer informatie over deelname of de criteria van BLk kunt u contact opnemen met info@sblk.nl of bekijk de website van Stichting BLk.