In de International Featured Standard (IFS) zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Duitse en Franse detailhandel en geeft daarmee invulling aan de vraag van vooral Duitse en Franse afnemers op het gebied van voedselveiligheid. Qlip is geaccrediteerd volgens NEN-EN_ISO/IEc 17065 (RvA reg.nr. C 195) en tevens erkend door het Hauptverband des Deutschen Einzelhandels in Berlijn.

De IFS Standaard Food is bestemd voor productiebedrijven van levensmiddelen. In 2023 is de nieuwste versie van IFS Food ingegaan, versie 8. Vanaf 1 januari 2024 wordt uitsluitend getoetst volgens versie 8.

Naast de audits die Qlip uitvoert tegen de IFS Standaard Food, kunnen tevens audits uitgevoerd worden tegen de Standaard IFS Logistics en IFS Broker. Deze standaarden zijn bestemd voor bedrijven die producten opslaan en transporteren, respectievelijk verhandelen.

IFS logistics

IFS Logistics zal later in 2024 overgaan naar een nieuwe versie, IFS Logistics versie 3. Vanaf 1 juni 2024 mogen beoordelingen worden uitgevoerd volgens versie 3. Qlip zal naar verwachting de audits voor IFS logistics versie 3 uitvoeren vanaf 26 september 2024.
Heeft uw bedrijf een onaangekondigde audit en gaat uw planwindow in vanaf 1 oktober of later? Dan wordt het bedrijf verplicht getoetst volgens versie 3.
Vanaf 1 december 2024 worden alle IFS Logistics beoordelingen uitgevoerd volgens versie 3.

IFS Broker

IFS Broker zal ook in 2024 overgaan naar een nieuwe versie, IFS Broker versie 3.2. Tot 30 juni 2024 is versie 3.1 van kracht. Vanaf 1 juli 2024 zal worden getoetst volgens IFS Broker versie 3.2.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van IFS.

Aanvraagformulier Certificering Voedselveiligheid

Stap 1 van 2