Van plan tot uitvoering

Om een rendementsverbetering te realiseren is het essentieel dat er een gedegen controle- en kalibratieplan per instrument per zuivelproduct gemaakt wordt. Vervolgens is het de uitdaging om het volgens plan uit te voeren.

Voor zuivelondernemingen is de Remote Dairy Quality (RDQ) Tool beschikbaar. Met deze tool worden controleplannen ingericht en wordt de uitvoer van het plan gevolgd. De werkwijze van de voorbehandeling van de controlemonsters wordt hierin ook vastgelegd.

Monitoring van meetresultaten

Binnen de tool wordt ook vastgesteld of de analyseresultaten van de controlemonsters binnen de gestelde limieten vallen. Dit alles wordt grafisch weergegeven middels digitale control charts en afwijkingen worden middels alerts gemeld. De RDQ-tool is voor de verschillende medewerkers, zoals procesoperators, QC en QA managers, online beschikbaar. Indien meerdere personen de analyses van de controlemonsters uitvoeren is het mogelijk om de prestatie van de individuele medewerker te volgen.

Middels workshops worden de betrokken medewerkers getraind door onze experts. Tevens verzorgen onze experts het inrichten en de kalibratie van meetinstrumenten op locatie.