Schemaeigenaren schrijven voor dat gecertificeerde bedrijven een recall of incident binnen de gestelde termijn melden aan de certificatie-instelling. Tevens dienen buitengewone situaties zoals stakingen, brand of ernstige ongevallen gemeld te worden. De certificatie-instelling dient deze melding op te volgen en de afhandeling door het bedrijf te beoordelen om vast te stellen dat het bedrijf steeds aan de certificatiecriteria blijft voldoen.

Voor uw melding kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Na een eerste melding stelt het bedrijf een rapport op m.b.v. een standaard formulier. Op basis van de beoordeling van dit rapport wordt besloten of het incident goed is afgehandeld en of dat een nader onderzoek ter plaatse nodig is. De certificatiemanager beoordeelt of e.e.a. consequenties heeft voor het certificaat.

Uw vragen en/of opmerkingen zijn welkom. Neemt u contact met ons op, wij helpen u graag.

Melding, recall of incident

Met dit formulier kunt u een melding maken van een recall of incident.