Weidemelk certificering door Qlip

Qlip is erkend als certificerende instelling door Stichting Weidegang. Onze boerderijbeoordelaars en auditoren voldoen aan de criteria voor het uitvoeren van inspecties en audits op het gebied van Weidemelk. Qlip kan voor u de Weidemelk certificering bij melkveehouders, transporteurs en productlocaties/zuivelverwerkers en/of zuivelhandelaren verzorgen.

Wat is Weidemelk?

Zuivelproducten met het Weidemelk logo zijn gemaakt van melk van koeien die van het voorjaar tot in het najaar in de wei lopen.

Veehouders kunnen kiezen uit twee opties voor het weiden van melkvee:

  • De melkkoeien weiden minimaal 6 uur per dag en minimaal 120 dagen.
  • De melkkoeien weiden minimaal 720 uur in minimaal 120 dagen.

De melk hiervan wordt vervolgens apart opgehaald en als een gescheiden melkstroom verwerkt.

De Stichting Weidegang is de eigenaar van het weidemelklogo en de beheerder van het schema. Om het Weidemelklogo te kunnen gebruiken moet een licentieovereenkomst met Stichting Weidegang worden afgesloten. Alle voorwaarden kunt u vinden op de website van Weidemelk.

Uitbreiding scope weidemelk

U bent reeds in bezit van het weidemelk certificaat maar zijn er wijzigingen of uitbreidingen in de scope van Weidemelk certificering? Dan kunt u hiervan melding maken via onderstaand formulier.

Uitbreiding Scope Weidemelk