Documenten certificering

De documenten die Qlip uitgeeft in verband met de certificeringsactiviteiten kunnen hier gedownload worden. Bedrijven beschikken op deze wijze over de documenten van de certificeringsschema’s waarvoor certificering of aanmelding heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt aan elk bedrijf een inlognaam en wachtwoord verstrekt.

Het betreft reglementen, hygiënecodes en standaarden van de diverse certificeringsschema’s. Indien wijzigingen in documenten zijn aangebracht, wordt u daarvan op de hoogte gesteld, zodat uw informatie steeds up-to-date kan blijven.

Werkwijze certificaten & gebruik certificatiemerken

In verband met certificering van de voedselveiligheidsschema’s die onder procescertificatie (ISO/IEC 17065) en managementcertificatie (ISO/IEC 17021) vallen zijn in desbetreffende reglementen de bepalingen aangaande het verstrekken, schorsen, intrekken en verlengen van certificaten opgenomen. Tevens zijn hierin opgenomen de bepalingen aangaande het gebruik van certificatiemerken en de rechten en verplichtingen van certificaathouders met betrekking tot certificering. In het document “Werkwijze certificaten & gebruik certificatiemerken” vindt u een samenvatting van de verschillende bepalingen. Dit document kunt u onderaan de pagina downloaden.

Certificaathouders

Een recente lijst met Qlip-certificaathouders kunt u opvragen via: zuivelcertificatie@qlip.nl. Tevens is er een overzicht beschikbaar met nieuw verstrekte certificaten, schorsingen en beëindigde certificaten beschikbaar onderaan de pagina bij Downloads.

Melding recall / incident

Schemaeigenaren schrijven voor dat gecertificeerde bedrijven een recall of incident binnen de gestelde termijn melden aan de certificatie-instelling. De certificatie-instelling dient deze melding op te volgen en de afhandeling door het bedrijf te beoordelen om vast te stellen dat het bedrijf steeds aan de certificatiecriteria blijft voldoen. Meld hier uw recall of incident.