Melkveehouders hebben via het digitale platform Z-net op elk moment inzage in de melkleveranties aan de zuivelonderneming. Daarnaast is alle informatie terug te vinden op het gebied van melkkwaliteit en uitbetaling. Tevens vormt Z-net een belangrijke basis voor het geven en beheren van verschillende machtigingen.

Welke informatie?

  • Inzicht in melkleverantiegegevens
  • Inzicht in melkkwaliteitsgegevens
  • Aanvraag van extra onderzoek in het tankmelkmonster en inzicht in het resultaat
  • Inzage in alle documenten op het gebied van kwaliteitsborging
  • Actuele bedrijfsstatussen, o.a. dierziekten, kalf OK etc.
  • Digitale weidegangkalender
  • Mijn duurzaamheid
  • Volgen van online trainingen

Via www.z-net.nl kan de veehouder met zijn eigen accountgegevens inloggen.

Z-net App

De Z-net app is beschikbaar voor veehouders om alle actuele informatie op de smartphone bij de hand te hebben.

Meer over de z-net app

Borging

Het is van belang dat uw melkgeldafrekening betrouwbaar en veilig is. Voor de borging van uw en onze processen op dit gebied beschikken wij over een ISAE3402 verklaring, de standaard voor outsourcing. Middels deze verklaring wordt aangetoond hoe processen beheerst worden en hoe risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude is georganiseerd en wordt opgevolgd.”

Workshop Z-net

Binnen zuivelonderneming maken meerdere medewerkers regelmatig gebruik van Z-net of Imilk. Doel van de workshop is dat de gebruikers wegwijs worden binnen Z-net & I-Milk, de benodigde informatie kunnen vinden en acties kunnen uitvoeren.

lees meer

Contact