In het zuivellaboratorium wordt het monitoringsprogramma contaminanten en residuen in boerderijmelk uitgevoerd in de reguliere stroom van tankmelkmonsters. Hierbij gaat het om wettelijke eisen ten aanzien van stoffen die ongewenst zijn in boerderijmelk met als doel om de veiligheid van Nederlandse boerderijmelk te waarborgen.

Dit programma wordt gecoördineerd door de Nederlandse Zuivel Organisatie. Het gaat hierbij om onder andere de volgende stoffen:

  • Antibiotica
  • Radioactive stoffen
  • Pesticides
  • Dioxines & PCB’s
  • PAK’s
  • Melamine
  • Anthelmintica
  • Diverse contaminanten

Daarnaast wordt op basis van een risicoanalyse extra onderzoek uitgevoerd.