Hoe gaat u als rundveehouder om met antibiotica en medicijngebruik? Met het Q-Rund kwaliteitssysteem kunt u op een eenvoudige wijze aantonen dat u daar verantwoord mee omgaat.

Met het kwaliteitssysteem Q-Rund toont u als rundveehouder aan dat:

  • uw bedrijf op een verantwoorde wijze omgaat met antibiotica
  • afgifte en registratie van medicijnen op uw bedrijf transparant en traceerbaar zijn

Voor niet-melkleverende rundveebedrijven

Q-Rund is bedoeld voor alle niet-melkleverende rundveebedrijven met 5 of meer dieren. Denk hierbij aan vleesveehouders, bedrijven met alleen jongvee, zoogkoeienhouders en hobbydierenhouders met 5 of meer dieren.

Bedrijfsbreed voor meerdere locaties

De erkenning van Q-Rund wordt afgegeven op bedrijfsniveau. Heeft uw bedrijf meerdere UBN’s en locaties, dan geldt de erkenning voor Q-Rund van Qlip voor alle locaties en UBN’s. Qlip brengt geen extra kosten in rekening voor meerdere locaties/UBN’s, mits de locaties van de bedrijfsgebouwen niet te ver uit elkaar ligt.

U kunt kiezen uit drie pakketten:

  • Basispakket jaarlijks bedrijfsinspectie en administratieve controle.
  • Pluspakket eenmaal per 2 jaar bedrijfsinspectie en administratieve controle. Dit pakket is alleen mogelijk als het rundveebedrijf kiest voor de samenwerking met een geborgde dierenarts.
  • Pakket voor kleinschalige rundveehouderijbedrijven tot maximaal 10 dieren: eenmaal per 2 jaar bedrijfsinspectie. Dit pakket is alleen mogelijk als het rundveebedrijf kiest voor de samenwerking met een geborgde dierenarts.

Gecombineerde controle

Heeft uw door Qlip bezochte bedrijf nog een tweede bedrijfstak, op een ander UBN (jongvee/vleesvee/zoogkoeien)? Speciaal voor die bedrijven kent Qlip de gecombineerde controle. Neem contact op met ons voor de aangepaste gunstige tarieven.

Werkwijze Q-Rund

  • Na uw aanvraag, via het aanvraagformulier onderaan, ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag inclusief tarieven, informatiepakket inclusief contract, handboek Q-Rund en erkenningsreglement.
  • Na ondertekening van het contract en retourzending naar Qlip bent u deelnemer.
  • U laat een Bedrijfsgezondheidsplan en Bedrijfsbehandelplan opstellen door uw dierenarts. Deze documenten stuurt u op naar Qlip.
  • Qlip beoordeelt of u voldoet aan de normen van het handboek Q-Rund en of de voorgeschreven medicijnen worden aangeleverd in de centrale database MediRund.
  • Als u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een erkenning voor Q-Rund. Afhankelijk van het pakket, wordt de vervolgcontrole jaarlijks of tweejaarlijks uitgevoerd.

Wilt u uw Q-Rund deelname beeindigen? Dan kunt u dit ook doorgeven middels onderstaand “Aanvraagformulier Q-Rund”.

Aanvraagformulier Q-Rund

Stap 1 van 2