Qlip ondersteunt de internationale zuivelketen, ter versterking van de kwaliteitsborging van vooraanstaande spelers in de zuivelsector door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en betrokken TIC-partner te zijn op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming.

Qlip is de onafhankelijke expert op het gebied van Analyses, Inspecties en Certificering in de zuivelketen in binnen- en buitenland. Onze klanten zijn actief op het gebied van zuivelproductie, -verwerking, -handel, retail en veeverbetering.

Van oudsher is Qlip zeer actief in de Nederlandse zuivelsector. Zowel op de boerderij, tijdens het transport van rauwe melk, de verwerking van melk in de fabriek, tot aan het zuivel eindproduct in de winkel. Zo analyseert Qlip jaarlijks in Zutphen ruim 13 miljoen monsters rauwe melk van koeien en geiten. Dit in opdracht van zuivelondernemingen en veeverbeteringsorganisaties.

Het Milk Compentence Center, beter bekend als Z-net, is onderdeel van Qlip. Z-net is hét innovatieve dataplatform voor effectieve en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen zuivelondernemingen en melkveehouders ter bevordering van kwaliteit, transparantie en verduurzaming.

Bijna 700.000 chemische en microbiologische analyses worden uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, boter, melkpoeder, zuivelingrediënten en zuigelingenvoeding. Verder voert Qlip jaarlijks ruim 15.000 audits en beoordelingen uit op het functioneren van kwaliteitssystemen in de melkveehouderij en zuivelsector.

Onze kernwaarden

Qlip is in hoofdzaak actief binnen de dynamische omgeving van de Nederlandse zuivelsector. Dat stelt hoge eisen aan haar ondernemerschap. De werkwijze, de houding en instelling van de medewerkers komen voort uit de volgende kernwaarden:

Analytisch

Eén van onze kernwaarden is het sterke vermogen om te analyseren. Hier is onze gehele organisatie op gericht. Dit vermogen gecombineerd met punctualiteit en nauwkeurigheid maakt de organisatie trefzeker.

Betrouwbaar

Wij zijn een commerciële, transparante organisatie met een professionele werkhouding. Onze medewerkers zijn maximaal loyaal aan onze klanten en aan de organisatie. En zij werken samen binnen een klant- en resultaatgerichte omgeving.

Deskundig

Op grond van onze vakkennis én branchekennis weten wij ons kwalitatief én vakinhoudelijk te onderscheiden in onze markten. We weten wat er speelt in de markt en passen onze dienstverlening desgewenst aan op de actualiteit. Dit alles wordt geborgd door een structureel trainingsprogramma.

Oplossingsgericht

Onze onderneming is vooruitstrevend. Wij werken op slagvaardige, duurzame, innovatieve en creatieve wijze samen met onze klanten en partners. Wij stellen onze klanten centraal en staan klaar op de momenten dat zij ons nodig hebben om zo te komen tot oplossingen welke leiden tot het hoogst haalbare resultaat en kwaliteit.

Governance & organisatie

De directie van Qlip B.V. bestaat uit één algemeen directeur. Hij is verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming, in het bijzonder m.b.t. de strategie en het ondernemingsbeleid van Qlip. Deze bestuurder legt verantwoording af aan een Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op het algemene ondernemingsbeleid en de directeur van advies voorziet.

Qlip B.V. is een dochteronderneming van MLZ Holding B.V.. Deze moedermaatschappij is in 2014 opgericht door de Stichting Beheer LZ Agro Kwaliteitsborging, de enige aandeelhouder van de onderneming. MLZ Vastgoed B.V. en Ansynth Service B.V. zijn twee zusterorganisaties van Qlip, die ook onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur vallen.

Organogram

Qlip kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Door onze platte organisatiestructuur kan er met veel daadkracht gewerkt worden binnen alle functies en liggen veel verantwoordelijkheden op de werkvloer.

Accreditatie

Betrouwbaarheid, deskundigheid en onpartijdigheid vormen de basis van onze geleverde diensten en producten. Middels accreditatie en regelmatige controles door de Raad voor Accreditatie is dit geborgd.

lees meer

Innovatie

Samen met klanten, onderzoeksinstituten, leveranciers en startups worden nieuwe technologieën, standaarden, methoden en producten ontwikkeld.

lees meer

MVO

Hoe zijn duurzaamheid en MVO in de genen en primaire processen van Qlip opgeslagen en doorgevoerd?

lees meer

Contact