Melkveehouderij

Aan de productie van boerderijmelk worden hoge eisen gesteld. Van melkveehouders wordt verwacht dat ze aantoonbaar maken dat melk veilig wordt geproduceerd met aandacht voor diergezondheid en dierenwelzijn. In opdracht van zuivelondernemingen bewaakt Qlip of veehouders de normen naleven die zijn vastgelegd in de verschillende kwaliteitsborgingsprogramma's zoals Keten Kwaliteit Melk.

Keten Kwaliteit Melk

Met Keten Kwaliteit Melk (KKM) wordt de kwaliteitsborging op het melkveebedrijf georganiseerd. KKM maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de ontvanger en/of verwerker van boerderijmelk. Lees meer

Foqus planet

Foqus planet is het kwaliteitssysteem voor de melkveehouders van Royal FrieslandCampina. Hierin staan heldere doelen voor de kwaliteit en de duurzame productie van melk. Lees meer

Kwaligeit

KwaliGeit is het kwaliteitsborgingsschema van de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO). KwaliGeit is door de inzamelaars en verwerkers van geitenmelk opgezet voor de melkgeitenhouderij om aantoonbaar te maken dat geitenmelk veilig en verantwoord wordt geproduceerd. Lees meer

Q-Rund

Hoe gaat u als rundveehouder om met antibiotica en medicijngebruik? Met Q-Rund kunt u aantonen dat u daar verantwoord mee omgaat. Lees meer

Documenten melkveehouderij

De documenten met betrekking tot de melkveehouderij kunnen hieronder gedownload worden. Het betreft documenten ten behoeve van KKM, Kwaligeit en VLOG. Lees meer

Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties (KOM)

KOM richt zich op het bewaken, en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en registratie op het melkveebedrijf. Dit wordt o.a. gedaan door registratie, toetsing en borging van de periodieke service- en onderhoudsbeurten op de melkinstallaties, melkmeting en koelinstallaties. Lees meer

Zuivelindustrie

Aan de logistiek, productie en verwerking van zuivelproducten worden door overheid, producenten en retail hoge eisen gesteld aan voedselveiligheid en kwaliteit. Qlip verzorgt de audits en certificering in het kader van internationaal erkende voedselveiligheidsschema’s, zoals BRC, FSSC22000 en IFS.

Procescertificering

Procescertificering is een eigen veiligheidsschema van Qlip. In samenwerking met de zuivelsector is een aantal specifieke procescertificerings-systemen ontwikkeld. Lees meer

BRCGS

Certificering in het kader van voedselveiligheid volgens criteria van de Britse retailhandel. Audits worden uitgevoerd door ervaren auditors met ruime ervaring en expertise in zuivelproductie. Lees meer

FSSC 22000

De wereldwijd erkende FSSC 22000 voedselveiligheidscertificering biedt een kader voor het managen van verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid en -kwaliteit. Lees meer

IFS

In de International Featured Standard (IFS) zijn de criteria vastgelegd, opgesteld door de Duitse en Franse detailhandel en geeft daarmee invulling aan de vraag van vooral Duitse en Franse afnemers op het gebied van voedselveiligheid. Lees meer

GMP+

Qlip is als certificerende instelling geaccepteerd door GMP+-International voor het certificeren van bedrijven volgens GMP+-standaard B1 ‘Productie, Handel en Diensten'. Lees meer

Informatie certificering

De documenten die Qlip uitgeeft in verband met de certificeringsactiviteiten kunnen hier gedownload worden. Bedrijven beschikken op deze wijze over de documenten van de certificeringsschema’s waarvoor certificering of aanmelding heeft plaatsgevonden. Lees meer

Duurzaamheid

Producenten, retail en consumenten verwachten dat producten op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier geproduceerd zijn. Dit wordt aangetoond middels certificering. Qlip biedt, met het oog op verduurzaming, diverse certificeringen aan zoals Weidemelk, On the way to PlanetProof, VLOG, etc.

Eco-activiteit verlengde weidegang

Stichting Weidegang heeft een certificeringsschema ontwikkeld voor de eco-activiteit verlengde weidegang. Dit schema is door het Ministerie van LNV erkend. Qlip voert deze regeling als Certificerende Instelling voor de stichting uit. Met de erkenning kan de stichting zorgen dat certificering van de Eco-activiteit verlengde weidegang zoveel mogelijk overeenkomt met de certificering van weidegang voor Weidezuivel. Lees meer

Weidemelk

Weidemelk producten zijn gemaakt van melk van koeien die ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. De melk wordt apart opgehaald en verwerkt in verschillende zuivelproducten. Lees meer

VLOG

Met VLOG-certificering wordt aantoonbaar gemaakt dat in de gehele keten (voerindustrie, melkproductie, productie van zuivelproducten) geen gebruik gemaakt wordt van genetisch gemodificeerde organismen. Lees meer

On the way to PlanetProof

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof') dat je een product produceert dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Lees meer

Beter Leven keurmerk

Het Beter Leven keurmerk (BLk) geeft door middel van een sterrensysteem aan hoe diervriendelijk dieren voor de productie vlees, eieren en zuivel zijn gehouden. Lees meer

Zuivelproduct uit Nederlandse melk

Om te borgen dat zuivelproducten geproduceerd zijn op basis van melk- en melkproducten met een Nederlandse herkomst is het nieuwe schema “Zuivelproduct uit Nederlandse melk” ontwikkeld. Lees meer

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een stal volgens de criteria van Stichting Milieu Keur verminderd de milieubelasting en draagt op die manier bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Indien een ondernemer het betreffende certificaat behaald, biedt dat de gelegenheid om deel te nemen aan fiscaal gunstige regelingen zoals de MIA/Vamil regeling. Lees meer

Overige certificeringen

Daarnaast verzorgt Qlip de beoordeling en certificering in het kader van Aanvullende Normen (AN) voor biologische melkveebedrijven en voor Pro Weideland. Daarnaast verzorgt Qlip de beoordeling en certificering in het kader van Aanvullende Normen (AN) voor biologische melkveebedrijven. Lees meer