In het sterk geautomatiseerde routinelaboratorium worden jaarlijks in opdracht van zuivelondernemingen ruim 1,8 miljoen tankmelkmonsters geanalyseerd op kwaliteit en samenstelling.

Het tankmelkmonster wordt genomen bij de inname van de melk op het melkveebedrijf door de RMO-chauffeur. Om de inname en monstername juist te laten verlopen moet de chauffeur een cursus volgen en een examen afleggen.

De genomen melkmonsters worden onderzocht op samenstelling- en kwaliteitsparameters. De analysefrequentie varieert per parameter van eenmaal per drie dagen tot eenmaal per maand.

Samenstelling

 • Vet
 • Eiwit
 • Lactose
 • Vetzuren
 • Fosfor
 • Ureum

Kwaliteit

 • Celgetal
 • Kiemgetal
 • Boterzuur
 • Reinheid
 • Vriespunt
 • Antibiotica
 • Chloroform

Op basis van de uitslagen vinden er door de ontvangers van boerderijmelk inhoudingen plaats op het melkgeld of wordt een bonus uitgekeerd. Algemene regels voor de uitbetaling van boerderijmelk zijn vastgelegd in de Regeling dierlijke producten.

Het is voor veehouders mogelijk om extra onderzoek uit het reguliere tankmelkmonster aan te vragen via Melkweb of Z-Net.

Na elke melkleverantie ontvangt de veehouder de analyseresultaten. Dit is voor de veehouder een belangrijke informatiebron voor zijn dagelijkse bedrijfsvoering.

Sneltest tetracycline

Als melkveehouder kunt u melkmonsters met spoed laten onderzoeken op de aanwezigheid van het antibioticum tetracycline.

lees meer