Eco-activiteiten

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende hectarepremie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), kunnen agrarische bedrijven activiteiten voor de eco-regeling bij RVO opgeven. Elke activiteit levert punten op. Bij een voldoende aantal punten krijgen bedrijven, bovenop de basispremie, een extra vergoeding per hectare. Eén van de activiteiten waarmee melkveehouders punten kunnen halen is verlengde weidegang. 

Aanmelden eco-activiteit verlengde weidegang

Om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de verlengde weidegang is vanaf 2024 een dubbele aanmelding nodig:

  1. U meldt zich uiterlijk 15 mei 2024 aan bij RVO voor deelname aan de eco-activiteit verlengde weidegang (via de gecombineerde opgave). Voor meer informatie zie www.rvo.nl/subsidies-financiering/glb-2024/eco-regeling.
  2. U meldt zich, voordat u start met weiden en uiterlijk 15 mei 2024, aan bij Qlip voor controle op de uitvoering van weidegang. Indien uw bedrijf aan het eind van het weideseizoen heeft voldaan aan de voorwaarden verstrekt Qlip hiervoor automatisch een verklaring aan RVO (dat hoeft u zelf dus niet te doen).
Twee varianten verlengde weidegang

De verlengde weidegang kent twee varianten:

  • Weiden categorie 1: er wordt minimaal 1500 uur geweid. Dit levert 8 punten op in de verschillende categorieën. Voor deze variant geldt een maximum van 5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel, dat uiterlijk 1 juni 2024 (let op: gewijzigd van 15 mei naar 1 juni) gestart moet worden met weiden en de weide-uren worden geregistreerd in een digitale weidekalender die aangeboden wordt door Qlip;  
  • Weiden categorie 2: er wordt minimaal 2500 uur geweid. Dit levert 11 punten op in de verschillende categorieën. Voor deze variant geldt een maximum van 2,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel, dat uiterlijk 1 juni 2024 (let op: gewijzigd van 15 mei naar 1 juni) gestart moet worden met weiden en de weide-uren worden geregistreerd in een digitale weidekalender die aangeboden wordt door Qlip. 
Kosten

De deelname aan het certificeringschema kost € 179. Om tegemoet te komen aan deze extra kosten voor de melkveehouder is de waarde van deze eco-activiteit verlengde weidegang in 2024 verhoogd van € 43 naar € 45 per hectare.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden voor de eco-activiteit verlengde weidegang vindt u alle voorwaarden. De algemene voorwaarden kunt vindt u op www.stichtingweidegang.nl/eco-activiteit.