Producten

Qlip heeft een lange geschiedenis en ervaring in de productie en ontwikkeling van controle- en kalibratiemonsters. Momenteel gebruiken meer dan 80 faciliteiten wereldwijd onze producten om hun instrumenten te testen en te kalibreren.

Controlemonsters

In de praktijk maken zuivelondernemingen dagelijks gebruik van eigen meetinstrumenten op basis van infraroodtechnologie om productieprocessen te bewaken. Een goed georganiseerde borging is het fundament voor betrouwbare en goede analyseresultaten. Lees meer

Kalibratiereeksen

In de praktijk maken zuivelondernemingen dagelijks gebruik van eigen meetinstrumenten op basis van infraroodtechnologie om productieprocessen te bewaken. Een goed georganiseerde borging is het fundament voor betrouwbare en goede analyseresultaten. Lees meer

Rondzendonderzoek

De eigen prestatie van de uitvoering van een laboratoriumanalyse kan middels een rondzendonderzoek geborgd en vergeleken worden met andere partijen. Qlip is de expert voor het organiseren van chemische en microbiologische rondzendonderzoeken voor melk en melkproducten. Lees meer

Diensten

Qlip organiseert chemische en microbiologische rondzendonderzoeken voor melk en melkproducten. Verder is Qlip expert in het ontwikkelen en onderhouden van specifieke kalibratielijnen, het instellen van meetinstrumenten en het trainen van medewerkers.

Kalibratie support

Meer efficiëntie door procesoptimalisatie en nauwkeurige en geborgde analyseresultaten. De expertise van Qlip is het ontwikkelen en onderhouden van specifieke kalibratielijnen, het instellen van meetinstrumenten en het trainen van medewerkers. Lees meer

Remote Dairy Quality (RDQ)

Om een rendementsverbetering te realiseren is het essentieel dat er een gedegen controle- en kalibratieplan per instrument per zuivelproduct gemaakt wordt. Vervolgens is het de uitdaging om het volgens plan uit te voeren. Lees meer