De huidige melkmarkt is flink in beweging. Steeds meer melk of melkproducten met een verschillende herkomst wordt verwerkt in zuivelproducten. De Nederlandse zuivelsector constateert dat buitenlandse zuivelproducenten steeds vaker meeliften op het goede kwaliteitsimago van de Nederlandse zuivelsector. Hierbij kunnen vraagtekens komen of dit terecht en transparant is. Het komt namelijk voor dat buitenlandse melk of zuivelproducten naar Nederland worden geëxporteerd, omgepakt of verwerkt om uiteindelijk als Nederlands product in de markt te worden gezet. Deze zuivel is niet afkomstig uit Nederland en de vraag of dit voldoet aan de extra hoge kwaliteitseisen die in Nederland zowel wettelijk als bovenwettelijk van kracht zijn.

Om te borgen dat zuivelproducten geproduceerd zijn op basis van melk- en melkproducten met een Nederlandse herkomst is het nieuwe schema “Zuivelproduct uit Nederlandse melk” ontwikkeld. De herkomst van Nederlandse zuivelproducten en productie op basis van de Nederlandse kwaliteitsstandaard kan met het nieuwe schema worden gegarandeerd.

Het nieuwe schema “Zuivelproduct uit Nederlandse melk” is op verzoek van de Nederlandse Zuivel Organisatie ontwikkeld. Qlip is de schemaeigenaar van deze ketencertificering. De borging vindt plaats in de gehele keten, vanaf het Nederlandse melkveebedrijf, melktransport, toeleveranciers, productie tot aan het eindproduct. De eerste audit van een productielocatie heeft reeds plaatsgevonden. Het nieuwe schema is vanaf september 2022 beschikbaar voor Nederlandse zuivelondernemingen.

Zuivelproduct uit Nederlandse melk is een zuivelproduct dat v.w.b. de gebruikte boerderijmelk afkomstig is van Nederlandse melkveehouderijbedrijven. Het schema richt zich alleen op koemelk. Het product is een zuivelproduct of een samengesteld product waarvan ten minste 10% van de droge stof uit zuivelingrediënten bestaat; en het product is bedoeld voor menselijke consumptie. De bereiding van het “Zuivelproduct uit Nederlandse melk” vindt volledig plaats door in Nederland gevestigde erkende zuivelbereiders en -verwerkers. Uitsluitend het verpakken van het eindproduct mag door in het buitenland gevestigde bedrijven plaatsvinden.

Voor meer informatie over het schema “Zuivelproduct uit Nederlandse melk” kunt u altijd contact met ons opnemen via sales@qlip.nl of 088-7547199.