Binnen zuivelonderneming maken meerdere medewerkers regelmatig gebruik van Z-net of Imilk. Doel van de workshop is dat de gebruikers wegwijs worden binnen Z-net & I-Milk, de benodigde informatie kunnen vinden en acties kunnen uitvoeren.

Z-net Analyse

Z-net Analyse is het instrument om op basis van de grote hoeveelheid beschikbare data in Z-net analyses te maken. Z-net Analyse is gebouwd met MS Power BI. Tijdens de workshop worden de mogelijke toepassingen ook besproken.

Doelgroep

Medewerkers van zuivelondernemingen die gebruik (gaan) maken van Z-net en I-milk.

Webinars

In verband met de maatregelen rondom COVID-19 is het niet mogelijk fysieke workshops te organiseren. De workshop in het voorjaar zal dan ook plaatsvinden in de vorm van een webinar.

Aanmelden workshop

Meld je aan voor de workshop middels onderstaand formulier

Stap 1 van 3