26 januari 2021

In 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wetgeving voor
Chloraat en Perchloraat in o.a. melk, water, melkproducten en
zuigelingenvoeding. De controlerende instanties zoals de NVWA gaan steeds meer monitoren op deze parameters. Aan zuivelverwerkers wordt dan gevraagd om aan te tonen dat ze aan deze wetgeving voldoen.

Per februari 2021 kan Qlip dit onderzoek in haar eigen, geaccrediteerde laboratorium uitvoeren in (rauwe) melk en melkproducten. Met de uitslag van dit onderzoek kun je aantonen of de producten voldoen aan de gestelde limieten; je kunt beoordelen of het juiste reinigings- en desinfectiemiddel is gebruikt en het naspoelen van apparatuur goed is verlopen.

Het informatieblad over het onderzoek naar Chloraat / Perchloraat kunt u hieronder downloaden.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek naar Chloraat / Perchloraat, of is het onderzoek nog niet beschikbaar in de gewenste matrix, neem dan contact op met de afdeling Sales (sales@qlip.nl of 088-7547199).