Om infecties door salmonella te voorkomen, zijn preventie en beheersing belangrijk. Qlip voert salmonellose onderzoek uit op tankmelk en koemelk niveau.

Salmonella op melkveebedrijven kan tot een flinke kostenpost leiden. Praktijkonderzoek wijst uit dat het tijdig nemen van preventieve maatregelen noodzakelijk is. Echter, beheersing is net zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de melkproductie kwalitatief in orde blijft en uw veestapel gezond. In de kwaliteitsborgingssystemen is de verplichting opgenomen om salmonella in melk structureel te beheersen en daar waar mogelijk, terug te dringen.

Drie keer per jaar testen op salmonellose

In dat kader test Qlip uw melk drie keer per jaar op salmonellose (antistoffen salmonella). Als vier van de laatste vijf tankmelkuitslagen positief testen op salmonellose, bent u verplicht om individuele koeien te laten onderzoeken en om dragers af te voeren. De drie reguliere testen worden automatisch uitgevoerd door Qlip.

Wilt u salmonellose onderzoek aanvragen? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service via 088 – 7547199 of sales@qlip.nl.

Let op! Indien u het salmonellose onderzoek aanvraagt in het van kader van een indeling in niveau 3, dan kan Qlip het onderzoek niet voor u uitvoeren. U dient het onderzoek dan uit te laten voeren bij een laboratorium welke staat vermeld op de witte lijst Salmonella van het NZO.