Hieronder kunt u de naam van de nieuwe medewerker vermelden. Met deze aanmelding wordt de medewerker opgenomen in ons bestand en ook doorgegeven aan de controlerende instanties als mogelijk aankomend onderhoudsmonteur. Zonder aanmelding mogen er geen meet- en adviesrapporten t.b.v. de ketenbewaking worden gemaakt . De periode na aanmelding tot de werkelijke start van de certificering mag maximaal een halfjaar duren (met dien verstande dat er voldoende nieuwe cursisten zijn om een cursus te starten). Deze aanmelding verplicht u tot niets, pas na de vooraankondiging van de cursusdatum volgt de definitieve opgave.

Bij deze aanmelding dient in het vak ‘Aanvullende informatie (o.a. opleiding en werkervaring)’ ook een 5-tal meet- en adviesrapporten compleet met pulsatiegegevens aangeleverd te worden, welke door de nieuwe medewerker opgemaakt zijn in samenwerking met een collega. Dit kan ook een vermelding zijn
van een 5-tal UBNs, naam en datum waar de betreffende monteur de metingen heeft gedaan en welke digitaal vastgelegd zijn. De rapporten worden beoordeeld en bij voldoende resultaat wordt een (tijdelijk) account verstrekt.

Aanmeldingsformulier monteur KOM

Adres(Vereist)