Zoals wellicht al bekend heeft IFS een vernieuwde versie ontwikkeld voor Food; versie 8. Hieronder leest u de relevante tijdschema’s, de belangrijkste wijzigingen en waar u meer informatie kunt vinden om de overgang naar de nieuwe versie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat is er nieuw?

IFS heeft de toevoegingen als volgt samengevat:

  1. Onaangekondigde audits verplicht (1 per 3 jaar)
Wat is er veranderd?

IFS heeft wijzigingen als volgt samengevat:

  1. De norm is gelijkgesteld met de Codex Alimentarius, ISO 22003-2 en GFSI eisen
  2. De B-score is in ere hersteld
  3. Een ‘Ster-status’ voor onaangekondigde beoordelingen
  4. De werkwijze voor rapporteren is verbeterd en efficiënter gemaakt
  5. De checklist is gestructureerd
  6. De eisen met betrekking tot Food Safety Culture doelen zijn gedefinieerd (Beleid/verantwoordelijkheden, communicatie, training en KPI’s)
  7. BGA en BOB kunnen worden opgenomen
  8. Terminologie in checklist verbeterd (‘assessment’ is aangepast naar ‘audit’)
Hoe ziet de overgang eruit voor uw bedrijf?

Onaangekondigde audits: Gaat uw planwindow in vanaf 1 oktober of later? Dan wordt het bedrijf getoetst volgens versie 8.

Aangekondigde audits: Audits die zijn ingepland vanaf 1 januari 2024 of later worden getoetst volgens versie 8.

Multi-sites audits: Is er sprake van een opzet met een hoofdlocatie en aanverwante (productie)locaties dan dienen zij allemaal volgens dezelfde versie getoetst te worden. Hoofdlocatie-audits die worden getoetst ná 1 januari 2024 worden getoetst volgens versie 8.

Opvolgingsaudits / uitbreidingsaudits: Ook hiervoor geldt dat de tweede toetsing volgens dezelfde versie als de eerste toetsing wordt uitgevoerd.

IFS heeft documenten opgesteld waar overzichtelijk de wijzigingen zijn opgenomen. Via onderstaande knop kunt u de website bezoeken en de wijzigingen bekijken.