Per 1 augustus 2022 is de Global Standard Food Safety Issue 9 gepubliceerd.

BRCGS zal een reeks introductie webinars organiseren om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheidsindustrie op de hoogte is van de nieuwe uitgave. Voor degenen die de nieuwe vereisten gaan toepassen, zijn er trainingscursussen beschikbaar via de BRCGS Academy en haar wereldwijde netwerk van erkende trainingspartners. Ook Qlip zal in november een webinar organiseren met hierin de verschillen tussen de huidige en de nieuwe standaard.

Hoewel de introductie webinars een overzicht geven van de belangrijkste wijzigingen, adviseren wij ook om personeel van de gecertificeerde locaties een trainingscursus bij te laten wonen om zo de details achter de norm te leren kennen en te weten te komen hoe de vereisten moeten worden geïmplementeerd.

De nieuwe uitgave en ondersteunende richtlijnen zijn voor gecertificeerde bedrijven toegankelijk via BRCGS Participate. Anders kan een exemplaar van de publicaties worden gekocht via de BRCGS Store.

BRCGS Food versie 9 bevat de volgende wijzigingen:

  • Aanvullende eisen betreffende voedselveiligheidscultuur;
  • Opbouwen kerncompetenties;
  • Verdieping van interne audits en (fabrieks)inspecties;
  • Aanvullende eisen betreffende leveranciersaudit;
  • Aanvullende eisen bij aankoop van nieuwe apparatuur en monitoring van bestaande apparatuur;
  • Aanvullende eisen bij eigen laboratorium;
  • Aanvullende eisen betreffende high-risk en high-care gebieden;
  • Informatie omtrent handelsproducten en eisen bij onder brengen van handelsproducten onder de scope of uitsluiten van handelsproducten.

Twee kernthema’s van de nieuwe uitgave zijn het ontwikkelen van een voedselveiligheidscultuur en het opbouwen van kerncompetenties. Beide thema’s worden verder uitgediept op de website van BRCGS.

Zoals bij alle herzieningen van de Wereldnormen, is er een overgangsperiode tussen de raadpleging, de publicatie van de volledige, definitieve norm en de volledige implementatie van de norm. Certificering tegen versie 9 zal plaatsvinden vanaf 1 februari 2023.