09 maart 2023

Zoals in ons nieuwsartikel van 14 december 2022 gemeld, kondigde GFSI op 8 december 2022 de schorsing aan van International Featured Standards (IFS) voor een periode van 3 maanden na vastgestelde inbreuken op de GFSI benchmarkingvereisten, de GFSI Governance Rules en de GFSI and CPO Benchmarking agreement.

IFS is tegen de schorsing in beroep gegaan en het comité van beroep heeft op 13 februari 2023 besloten dat de schorsing tot 8 maart 2023 moest worden gehandhaafd omdat IFS nog geen passende corrigerende maatregelen had genomen.

Op 3 maart 2023 heeft een bijeenkomst plaats gevonden tussen een GFSI-benchmarkleider en IFS om de stand van de herstelmaatregelen op dat moment te bespreken.

Als gevolg van de verstrekte en besproken informatie heeft de GFSI-stuurgroep op 7 maart besloten dat IFS nu voor een passende herstelmaatregelen heeft gezorgd en dat de GFSI-erkenning van IFS per 8 maart opnieuw is in ingesteld. 

Dit betekent dat de GFSI-erkenning wordt hersteld voor door IFS erkende certificeringsprogramma’s die vóór 8 december 2022 zijn erkend tegen de GFSI Benchmarking Requirements v2020.

Niettemin beschouwt IFSI de opschorting van de benchmark als ongegrond en willekeurig. Het heeft veel IFS-gecertificeerde bedrijven verontrust en niet bijgedragen tot de voedselveiligheid. IFS verwelkomt wel het besluit van de GFSI-stuurgroep om IFS weer op te nemen als een door GFSI erkende CPO.

Wat betekent dit?
  • IFS erkende certificeringsprogramma’s die zijn erkend door GFSI en geauditeerd vóór 8 december 2022, zijn erkend tegen de GFSI Benchmarking Requirements v2020.
  • IFS-audits en daaraan gekoppelde certificaten die tijdens de schorsingsperiode (8 december – 7 maart 2023) zijn uitgevoerd, worden door GFSI niet erkend.
  • IFS-audits en daaraan gekoppelde certificaten die vanaf 8 maart 2023 worden uitgevoerd tegen een door GFSI erkend IFS-certificeringsprogramma zullen door GFSI worden erkend.

Indien de audit van een GFSI erkend IFS-certificeringsprogramma is uitgevoerd tussen 8 december en 7 maart, adviseert Qlip u om met uw leveranciers en klanten te overleggen om te beoordelen wat aanvaardbaar is met betrekking tot de vereisten voor door de GFSI erkende certificeringsprogramma’s.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de afdeling Zuivelcertificering via zuivelcertificatie@qlip.nl of 088-7547070.