14 december 2022

Afgelopen vrijdag heeft de GFSI Sanctie Commissie publiekelijk aangekondigd dat de GFSI-erkenning van IFS voor een periode van drie maanden wordt opgeschort met ingang van 8 december 2022.

In het nieuwsbericht geeft GFSI aan dat de schorsing nodig is om het vertrouwen in GFSI erkende certificeringsprogramma’s en de integriteit van de GFSI-erkenning te behouden. IFS zegt in het eigen nieuwsbericht dat er geen professionele voedselveiligheidsredenen zijn voor de schorsing maar wel dat de relatie tussen GFSI en IFS al enige tijd gespannen is. De volledige nieuwsberichten kunt u lezen op de websites van het GFSI en de IFS.

Wat is de impact van de schorsing?
Het GFSI heeft een FAQ opgesteld aangaande de impact op nieuwe certificeringen, bestaande certificaten en vernieuwen van de certificering. Dit document is hier te bekijken. 

*Update*: Ook IFS heeft inmiddels een FAQ opgesteld over de schorsing. Deze is hier te bekijken.

Ik ben momenteel gecertificeerd volgens één of meer van de IFS-certificerings- door GFSI erkende programma’s. Wat moet ik doen?
De GFSI erkenning van een huidig certificaat van uw site blijft geldig tot de vervaldatum van het certificaat. De GFSI-erkenning is nog steeds geldig voor alle certificaten in verband met audits die zijn uitgevoerd vóór de datum van het schorsingsbesluit, d.w.z. vóór 8 december 2022 en tot de vervaldatum van de door de eigenaar van het certificeringsprogramma afgegeven certificaten. 

Ik ben bezig me te laten certificeren of ik ben bezig met de vernieuwing van mijn certificering tegen één of meer van de IFS-certificeringsprogramma’s erkend door GFSI. Wat moet ik doen?
Certificaten die zijn afgegeven en gekoppeld aan een audit tijdens de schorsingsperiode van IFS worden niet door de GFSI erkend. Raadpleeg uw eigen leveranciers overeenkomsten en overleg met uw klanten om te beoordelen wat voor hen aanvaardbaar is met betrekking tot hun vereisten voor door de GFSI erkende certificeringsprogramma’s.

Eén van mijn leveranciers is IFS gecertificeerd. Wat betekent dit voor mij?
Wanneer GFSI besluit de erkenningsstatus van een bepaalde certification programme owner (CPO) op te schorten, is het besluit van toepassing op alle certificaten die gekoppeld zijn aan een certificeringsaudit die tijdens de periode van de opschorting zijn uitgevoerd. Dit betekent dat certificaten die zijn afgegeven voor audits die plaatsvinden tussen de datum van schorsing en de eventuele datum van herstel, niet zijn afgegeven voor een door GFSI erkend programma. 

Indien het geval dat IFS op 8 maart 2023 opnieuw wordt erkend als een door de GFSI erkende CPO, zullen de certificaten die zijn afgegeven voor certificeringsaudits, uitgevoerd tussen 8 december 2022 en 8 maart 2023, niet zijn afgegeven voor een door de GFSI erkend programma.

Als certificerende instelling mogen wij nog steeds IFS-certificeringsaudits uitvoeren, echter worden op dit moment de certificaten niet als GFSI-erkend gezien. IFS geeft aan dat alle IFS-certificaten nog steeds geldig zijn en dat detailhandelaren en groothandelaren van het IFS-netwerk duidelijk hebben laten weten dat deze certificaten ook tijdens de GFSI-schorsing zullen worden erkend. IFS heeft volgens de GFSI Governance Rules de mogelijkheid om tegen de beslissing in beroep te gaan.

BRCGS heeft inmiddels een officieel statement uitgebracht. In plaats van een GFSI-benchmarkcertificaat waaronder IFS viel, geeft BRCGS aan dat een niet erkend GFSI IFS certificaat als een (leveranciers)audit uitgevoerd door het bedrijf gezien mag worden. Voor meer informatie vindt u het officiële statement van BRCGS hier.

Op basis van de huidige informatie is Qlip voornemens, in het kader van de borging van kwaliteit en continuïteit, de ingeplande IFS-audits (aangekondigd en onaangekondigd) uit te blijven voeren. 

Qlip adviseert u om uw leveranciers- en klantenovereenkomsten te raadplegen en met uw leveranciers en klanten te overleggen om te beoordelen wat aanvaardbaar is met betrekking tot de vereisten voor door de GFSI erkende certificeringsprogramma’s.

Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met de afdeling Zuivelcertificering via zuivelcertificatie@qlip.nl of 088-7547070.