03 november 2022

Een goede reiniging van de melkinstallatie is essentieel voor een goede melkkwaliteit. Dat wil zeggen, melk die vrij is van microbiologische én chemische verontreiniging. Een goede reiniging houdt in dat de melkinstallatie grondig schoongemaakt wordt zonder dat er resten reinigingsmiddel achterblijven in het systeem. Met name resten van chloorhoudende reinigingsmiddelen vormen een groot risico voor de melk kwaliteit. Vandaar dat Holland Goat Milk / Ausnutria en KOM een samenwerking zijn gestart om te beoordelen of grondige reiniging mogelijk is met chloorvrij reinigingsmiddel.

Middels onderstaande one pager, zouden we u graag willen informeren over de resultaten van het onderzoek.

Dag van de geitenhouder

Op 1 december 2022 zal tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem de dag van de geitenhouder georganiseerd worden. Deze dag staat in de teken van de geitenhouder en al hun vraagstukken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdens deze dag zal HGM en KOM een presentatie geven over de mogelijkheden van reiniging van melkinstallaties met een chloorvrij reinigingsmiddel. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van RMV Gorinchem.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben over het onderzoek of benieuwd zijn wat onze conclusies voor uw organisatie betekenen, kunt u altijd contact opnemen met:

Holland Goat Milk
088 501 51 71
info@hollandgoatmilk.nl
www.hollandgoatmilk.nl

KOM – onderdeel van Qlip
088 754 70 14
KOMinfo@qlip.nl
kom.qlip.nl