24 februari 2021

Met trots kunnen wij mededelen dat onze Z-net applicatie de ISAE 3402 type II verklaring heeft ontvangen. Tientallen zuivelbedrijven en duizenden melkveehouders in Nederland en België maken gebruik van Z-net voor de onderlinge communicatie aangaande melkleveranties, -kwaliteit en melkgeld. Middels deze verklaring kan Qlip aantonen dat Z-net betrouwbaar is, goed werkt, processen beheersbaar zijn en procedures goed geborgd zijn.

Het verschil met de type I verklaring is dat bij de ISAE 3402 type II verklaring een periode van minimaal zes maanden nodig is. Deze audit is dan ook een stuk uitgebreider dan die voor een type I. In deze periode wordt bewijs verzameld over een proces of een tool met de daarbij behorende risico’s en beheersmaatregelen. De auditor kijkt naar de manier waarop de maatregelen hebben gewerkt om de vastgestelde beheersdoelstellingen te behalen.