20 oktober 2020

Binnen Qlip kijken we continu hoe we zaken, groot of klein, beter kunnen doen. In 2018 heeft Qlip een MVO rapportage opgesteld waarin werd terug geblikt op de verschillende initiatieven en behaalde resultaten. Tevens zijn hierin onze ambities benoemd en de daaraan gekoppelde doelstellingen voor 2020. Dit waren haalbare doelen en meetbare concrete resultaten die dichtbij de alledaagse praktijk liggen en soms wat verder weg. De doelen die we voor 2020 opgesteld hebben zijn:

De afgelopen tijd hebben we met elkaar hard aan deze doelen gewerkt. Om inzicht te geven over de huidige stand van zaken, hebben we een voortgangsrapport opgesteld. In deze rapportage wordt de voortgang op de verschillende gebieden en de behaalde resultaten toegelicht. Op basis van de Milieubarometer worden de resultaten tot en met 2019 gepresenteerd.

  • Een klimaatneutrale bedrijfsvoering;
  • Het energieverbruik ieder jaar met 10% verlagen;
  • Zo min mogelijk gebruik maken van (CMR)-stoffen;
  • Onder het landelijk ziekteverzuim-percentage blijven;
  • Jaarlijks 1,5% van de jaarlijkse loonsom beschikbaar stellen voor opleiding;
  • Efficiëntere huisvesting;
  • Een klimaatneutralere mobiliteit.

De afgelopen tijd hebben we met elkaar hard aan deze doelen gewerkt. Om inzicht te geven over de huidige stand van zaken, hebben we een voortgangsrapport opgesteld. In deze rapportage wordt de voortgang op de verschillende gebieden en de behaalde resultaten toegelicht. Op basis van de Milieubarometer worden de resultaten tot en met 2019 gepresenteerd.