11 september 2019

Qlip heeft de gradatie “Excellent” met 5 sterren ontvangen van de (BRC) voor haar BRC-certificering in de productcategorie Zuivel.

BRC evalueert in het kader van haar ‘Integrity Program’ twee maal per jaar de Certificerende Instellingen. Dit gebeurt aan de hand van 5 verschillende Key Performance Indicators (KPI). Op deze wijze wil BRC er voor zorgen dat de audits op eenduidige wijze en met hoge kwaliteit worden uitgevoerd, ongeacht product, land, instelling of auditor. Belangrijke criteria zijn hierbij kwaliteit, rapportage, tijdige afronding en deelname aan trainingen.

De BRC is opgesteld door de Britse detailhandel welke beoogt uniforme eisen en beoordelingen van leveranciers van voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk te stellen. Deze standaarden hebben ook in Nederland en vele andere delen van Europa navolging gekregen. BRC is een standaard om de kwaliteit en voedselveiligheid van productieprocessen te borgen. De norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen voor de voedselverwerkende bedrijven die leveren aan de retailsector.

Met een BRC-certificaat toont de producent aan dat het gehele proces voldoet aan de gestelde eisen. Een groot aantal retailorganisaties en supermarktketens in Nederland en buiten Nederland vereist van hun leveranciers een BRC-certificaat. Wereldwijd zijn er 80 instellingen die zijn geaccrediteerd voor BRC. In totaal zijn er ruim 110 zuivelbedrijven in Nederland BRC gecertificeerd.