In de onderstaande tabel staan de paragrafen met een verwijzing uit het Keten Kwaliteit Melk handboek. In de laatste kolom staat de informatie of de link naar de actuele informatie.

2.5.6Bij een dierdagdosering die langdurig boven de actiewaarde ligt (langer dan 2 jaar) verdient het antibioticumgebruik nadere aandacht. De benchmarkwaarden voor melkveebedrijven worden vastgesteld door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).Benchmarkwaarden SDa melkveehouder vindt u hier.
3.2.15
Kalversterfte
Het kalversterfte-percentage van het melkveebedrijf ligt onder de actiewaarde. Na afloop van ieder kwartaal wordt getoetst of het rollend jaargemiddelde onder de actiewaarde ligt. Indien het kalversterfte-percentage hoger is dan de actiewaarde wordt de veehouder geïnformeerd over de voor hem geldende inspanningsverplichting. Inspanningsverplichting sterftekengetal >25% 
3.2.16
KalfVolgSysteem
De afvoer van alle mannelijke kalveren tot en met een leeftijd van 35 dagen vindt plaats via een erkende kalverhandelaar. Daarmee wordt aangesloten op het KalfVolgSysteem. Erkende kalverhandelaren zijn vermeld op de witte lijst van NZO.Erkende kalverhandelaren zijn vermeld op de witte lijst van NZO.
4.1.1 Herkomst voerHet voer voor rundvee dat is geleverd door productie- en/of handelsbedrijven, is afkomstig van een door Qlip erkend kwaliteitssysteem voor diervoerderleveranciers. >> Erkende kwaliteitssystemen
De voerleverancier is voor de relevante activiteiten aangesloten bij Securefeed (en beschikt daarmee ook over het GMP+ FSA (voedselveiligheid) certificaat of gelijkwaardig). Meer informatie over deze eis kunt u vinden op de website van de NZO. De actuele lijst van bedrijven die zijn aangesloten bij Securefeed vindt u hier (witte lijst).
4.4.3 en 5.8.4 Kwaliteit van het water voor reiniging en koeling** Uitgezonderd dubbelwandige koelers of buizenkoelers zoals vermeld op www.ketenkwaliteitmelk.nlLijst met voorkoelers
> Lijst met laboratoria voor wateronderzoek
6.1.1 FosfaatInzicht mineralenefficiëntie: Melkveebedrijven maken aantoonbaar dat zij de Kringloopwijzer volledig hebben ingevuld en afgerond in de daarvoor door Qlip aangewezen centrale database (zie www.ketenkwaliteitmelk.nl). In het huidige jaar wordt de Kringloopwijzer met gegevens betrekking hebben op het voorgaande jaar ingevuld. De uiterlijke datum afronding wordt jaarlijks vastgesteld en schriftelijk kenbaar gemaakt aan de melkveehouder.> Aangewezen database: www.mijnkringloopwijzer.nl 
6.3 WeidegangIndien koppelbeweiding wordt toegepast maakt de veehouder gebruik van een erkend automatisch registratiesysteem. De erkende automatische registratiesystemen zijn vermeld op de website van Stichting Weidegang (rechts onder ‘downloads’ vindt u de link naar ‘witte lijst meetsystemen’)