Binnen KKM zijn er twee programma’s die invulling kunnen geven aan de periodieke gezondheidscheck.
Hieronder is vermeld welke voorwaarden gelden voor deze programma’s. Uw ontvanger van Boerderijmelk bepaalt aan welk programma u mag meedoen.

Voorwaarden KoeMonitor:
KoeMonitor bestaat uit drie onderdelen: KoeKompas, KoeData en KoeAlert.
• KoeKompas: het KoeKompas wordt minimaal eenmaal per kalenderjaar tijdig en volledig opgesteld in de daarvoor aangewezen centrale database. Het KoeKompas wordt opgesteld door een Geborgde Rundveedierenarts die tevens is opgenomen in het register ‘IKM dierenarts’ van Stichting Zuivelplatform/ZuivelNL. Zodra het KoeKompas is afgerond ontvangt Qlip daarvan bericht.
• KoeData: de melkveehouder geeft een machtiging KoeData af zodat de benodigde gegevens bij derde partijen kunnen worden opgehaald. Op basis van de afgegeven machtiging ontvangt de melkveehouder ieder kwartaal een rapportage KoeData.
• KoeAlert: het KoeAlert wordt minimaal eenmaal per kalenderjaar tijdig en volledig opgesteld in de daarvoor aangewezen centrale database. Het KoeAlert wordt uitgevoerd door een Geborgde Rundveedierenarts die tevens is opgenomen in het register ‘KoeAlert dierenarts’ van ZuivelNL. Zodra het KoeAlert is afgerond ontvangt Qlip daarvan bericht.

Voorwaarden PBB+:
• Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB): het PBB wordt minimaal vier maal per kalenderjaar tijdig en volledig uitgevoerd in de door Qlip aangegeven vaste maanden. Het PBB wordt opgesteld door uw Geborgde Rundveedierenarts. De rapportage van het PBB wordt tijdig en volledig ingediend bij Qlip.
• E-toets attentiedieren: minimaal eenmaal per kalenderjaar volgt de melkveehouder de digitale toets voor het herkennen van attentiedieren. Deze e-toets is toegankelijk via Z-net. Melkveehouders zonder toegang tot Z-net ontvangen jaarlijks een instructie van Qlip met nadere informatie over toegang tot de e-toets attentiedieren.
• Opvolging attentiedieren: de dierenarts noteert tijdens het PBB-bezoek de eventuele attentiedieren op het PBB rapportageformulier. Op basis van het aantal attentiedieren en de categorie waarin deze attentiedieren zijn gerapporteerd, wordt een PBB status toegekend. Bedrijven met een PBB-status ‘herhaald B’ (twee keer opeenvolgend), C en D krijgen te maken met een inspanningsverplichting in de vorm van het laten opstellen van een veterinaire check door de geborgde rundveedierenarts. Als er geen verbetering optreedt volgt op termijn een extra onaangekondigde beoordeling waarbij onder andere wordt gelet op het naleven van de actiepunten die op de veterinaire check zijn vermeld.