Pro Weideland certificering

Qlip is erkend als certificerende instelling voor het uitvoeren van inspecties voor Pro Weideland door de Duitse Weidecharta GmbH. De beoordelaars auditoren en certificatiemanagers zijn getraind in de Pro Weideland -standaard. Qlip kan voor u de Pro Weideland certificering bij melkveehouders, transporteurs en productielocaties/zuivelverwerkers verzorgen.

Wat is Pro Weideland?

Veehouders die deelnemen aan Proweideland dienen te voldoen aan verschillende extra criteria op het gebied van weidegang, blijvend grasland, dierenwelzijn, biodiversiteit en GMO-vrij voer voor de melkkoeien. Meer informatie vindt u op de website van Pro Weideland.

De criteria voor Pro Weideland worden opgesteld en beheerd een brede vertegenwoordiging van meerdere sectoren waaronder: landbouw, politiek, milieuorganisaties, consumentenorganisaties, etc. Bekijk hier het volledig overzicht.