KOM richt zich op het bewaken, en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en registratie op het melkveebedrijf. Dit wordt o.a. gedaan door registratie, toetsing en borging van de periodieke service- en onderhoudsbeurten op de melkinstallaties, melkmeting en koelinstallaties.

Ook wordt de jaarlijkse bijscholing van onderhoudsmonteurs verzorgd. Tevens wordt de afstelling
van de meetapparatuur welke gebruikt wordt door de onderhoudsmonteurs gecontroleerd. Aan de
hand hiervan zijn ruim 500 onderhoudsmonteurs van verschillende leveranciers gecertificeerd. Ook
wordt de specifieke aanwezige kennis en expertise benut bij de ontwikkeling van standaard
meetrapporten en meetprocedures.