Per 1 augustus 2022 is versie 9 van BRCGS Food Safety standaard gelanceerd. De certificering voor versie 9 zal van start gaan per 1 februari 2023, zodat u zich als voedselproducent goed kunt voorbereiden. Deze standaard omvat onder andere ook de volgende aanvullende eisen omtrent het onderzoek van producten:

 • In het analyseplan dienen niet alleen de frequentie van onderzoek, de normen per analyse en de te ondernemen acties vermeld te zijn, maar ook de wijze van monsterneming en de wijze van aanbieden van monsters aan het laboratorium
 • Indien van toepassing dient u bij interpretatie van de resultaten rekening te gehouden met de meetonzekerheden van de gebruikte methodes
 • Indien u beschikt over een onderzoekslaboratorium op uw productielocatie zelf, dan dienen de laboratoriumactiviteiten ook bij de werkprocedures te worden opgenomen. Hierbij dient ook aandacht besteed te worden aan:
  • het voorkomen van besmettingen door het verplaatsen van producten, grondstoffen of materialen in of uit het laboratorium
  • goede, duidelijke procedures voor het beheer, onderhoud en monitoring van de laboratoriumapparatuur
  • een protocol voor ingebruikname van nieuwe apparatuur waarin acties zijn opgenomen met betrekking tot opleiding van het personeel, bedieningsinstructies, reinigingsprocedures, omgevingsmonitoring, onderhoudsplanning en interne audits
  • het voorkomen van besmettingen via het gebruik van sneltesten

Qlip kan u ondersteunen bij deze aanvullende eisen die door BRCGS worden gesteld, maar die voor alle levensmiddelenbedrijven interessant zijn:

 1. Qlip levert u betrouwbare analyseresultaten, zodat u snel overzicht heeft of uw product veilig is en aan de productspecificaties voldoet. Bij overschrijding van de normen, kunt u op korte termijn actie ondernemen.
 2. Wanneer u ondersteuning wenst bij monstername of het trainen van de monsternemers dan kan Qlip u daarbij ook helpen.
 3. Daarnaast kan Qlip door middel van rondzendonderzoeken helpen om de kwaliteit van uw eigen analyses in kaart te brengen. Bij gebruik van infrarood apparatuur kunt u met behulp van controlemonsters en kalibratiereeksen controleren of uw analyses betrouwbaar zijn.