05 maart 2024

Met trots kunnen wij mededelen dat onze Z-net applicatie wederom de ISAE 3402 type II verklaring heeft ontvangen. Tientallen zuivelbedrijven en duizenden melkveehouders in Nederland en België maken gebruik van Z-net voor de onderlinge communicatie aangaande melkleveranties, -kwaliteit en melkgeld. Middels deze verklaring kan Qlip aantonen dat Z-net betrouwbaar is, goed werkt, processen beheersbaar zijn en procedures goed geborgd zijn.

Deze ISAE 3402 type II verklaring beslaat de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 waarin bewijs wordt verzameld over een proces of een tool met de daarbij behorende risico’s en beheersmaatregelen. Daarbij kijkt de auditor naar de manier waarop de maatregelen hebben gewerkt om de vastgestelde doelstellingen te behalen.