25 januari 2024

Stichting Weidegang heeft een certificeringsschema ontwikkeld voor de eco-activiteit verlengde weidegang. Dit schema is door het Ministerie van LNV erkend. Qlip voert deze regeling als Certificerende Instelling voor de stichting uit. Met de erkenning kan de stichting zorgen dat certificering van de Eco-activiteit verlengde weidegang zoveel mogelijk overeenkomt met de certificering van weidegang voor Weidezuivel.

Om in aanmerking te komen voor de aanvullende hectarepremie in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), kunnen agrarische bedrijven activiteiten voor de eco-regeling bij RVO opgeven. Elke activiteit levert punten op. Bij een voldoende aantal punten krijgen bedrijven, bovenop de basispremie, een extra vergoeding per hectare. Eén van de activiteiten waarmee melkveehouders punten kunnen halen is verlengde weidegang.