10 november 2023

Qlip valideert steeds meer analyses voor de zuivelalternatieven. Op deze manier kunnen wij u voor de zuivelalternatieven, evenals voor de zuivelproducten, betrouwbare analyses aanbieden.

Met trots kunnen wij u mededelen dat Qlip inmiddels ook de pathogenen zoals grensreacties voor Listeria monocytogenes, Listeria spp, Salmonella spp en Enterobacteriaceae onder accreditatie kan aanbieden in (deels) plantaardige alternatieven voor zuivel.

De volgende accreditatie voor de zuivelalternatieven zal de tellingen van een aantal micro-organismen omvatten. Onze volledige scope is te vinden op de website van de RVA.

De analyses voor de (deels) plantaardige zuivelalternatieven zijn eenvoudig via Q-portal aan te vragen in de desbetreffende productmatrices. Wanneer de door u gewenste analyse niet beschikbaar is, neemt u dan contact op via sales@qlip.nl of 088-7547199.